1. Lietotājs – privātpersona vai juridiska persona, kas ievieto sludinājumus HORSEMARKET.lv
2. Internetportāls HORSEMARKET.lv paredzēts lojālu lietotāju sludinājumu ievietošanai un turpmākai publicēšanai internetā.
3. Ievietojot sludinājumu HORSEMARKET.lv, lietotājs piekrīt HORSEMARKET.lv lietošanas noteikumiem.
4. Ievietojot sludinājumu HORSEMARKET.lv, lietotājs piekrīt, ka lietotāja personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar LV likumdošanu.
5. Sludinājumu servisa lietotāju ērtībai un dažādu pārlūkprogrammu pareizai darbībai tiek izmantoti cookie faili, kuri atrodas lietotāja datorā.
Cookie faili tiek izmantoti, lai saglabātu lietotāja iestatījumus un preferences, ekrāna izšķirtspēju un krāsu dziļumu, vēlamo portāla valodas versiju, šķirošanas metodes, uzstādījumu par izvēlēto valūtu un t.t.
Failu cookie dati netiek nodoti trešajām personām un uzglabāti saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas likumdošanas ieteikumiem un prasībām par personas datu aizsardzību. Sludinājumu portāla HORSEMARKET.lv vietne arī tiek izmantota trešo personu reklāmas kompānijām, piemēram, Google Adsense, kā arī statistikas sistēmām, kuras ģenerē savus cookie. Uz tiem arī attiecas Eiropas Savienības un Latvijas likumdošanas prasības par personas datu aizsardzību.
6. Ja HORSEMARKET.lv nav pieejams ilgāku laiku, sludinājumu publikācijas termiņi attiecīgi tiek pagarināti, izņemot gadījumus, kad HORSEMARKET.lv nav pieejams atsevišķu interneta provaideru vainas dēļ.
7. Jebkuras sludinājuma teksta, speciālo lauku, kontaktinformācijas kā arī sludinājuma termiņa izmaiņas pēc sludinājuma publikācijas nav iespējamas.
Bezmaksas sludinājumi:
8.1. Bezmaksas publicēt sludinājumus ir piedāvāta iespēja Zirgaudzētāvam un Latvijas Zirglietu Ražotājiem 30 dienas pēc internetportāla atklāšanas dienas.
8.2. Internetportāla atklāšanas dienā pirmie 150 sludinājumi ir bezmaksas.
Maksas sludinājumi:
9.1. Maksas sludinājumi tiek izcelti (Bold).
9.2. Paredzēta speciāla lauks www linkam.
9.3. Iespējams pievienot sludinājumam vairākus attēlus.
9.4. Iespējams pievienot sludinājumam linku uz YouTube video.
9.5. Maksas sludinājumu daudzums netiek ierobežots, izņemot vairāku vienādu sludinājumu atkārtošanas gadījumā.
9.6. Vienam lietotājam sasniedzot 50 (piecdesmit) sludinājumu daudzumu tiek piešķirts sudraba VIP statuss. Vienam lietotājam sasniedzot 100 (simts) sludinājumu tiek piešķirts zelts VIP statuss.
9.7. Sudrabs VIP statusa lietotājam tiek piešķirta 5% atlaide sludinājumiem.
9.8. Zelts VIP statusa lietotājam tiek piešķirta 5 % atlaide sludinājumiem un īpaša vieta sludinājumiem internetportāla galvenā lapā.
Sludinājumu satura noteikumi
10. Sludinājumi netiek pieņemti (tiek izdzēsti), ja:
10.1. Saturā ir LR likuma pārkapumi, t.s. neatbilstība noteiktajām ētikas un uzvedības normām.
10.2. Sludinājums ievietots neatbilstošā vai daļēji neatbilstošā HORSEMARKET.lv sadaļā.
10.3. Sludinājumi, kuri nesatur precīzu detalizētu preces, pakalpojumu aprakstu vai kuros netiek norādīta svarīga informācija (piemēram, zirga vecums, veselības stāvoklis, sagatavošanas līmenis, zirglietu materiāls, izmērs, stāvoklis) un pēc attēla nav iespējams identificēt iepriekš minētas datus vai kopumā teksts un fotogrāfijas ir maldinošas.
Pārkāpumu piemēri:
- Sludinājumā par zirga pārdošanu netiek norādīta informācija par zirga vecumu, atrašanas vietu, šķīrni, sagatavošanas līmeni (iejāts, neiejāts, iekordots, neiekordots), veselības stāvokli.
- Sludinājumā par zirglietu pārdošanu netiek piemērota atbilstoša preces kategorija (jātniekam, zirgam vai stallīm), netiek norādīts preces stāvoklis (jauns vai lietots), netiek norādīts preces materiāls.
10.4. Tiek piedāvāts vairāk nekā viens objekts vai pakalpojums, vai teksta saturs ir vispārīgs (piemēram: Jebkuri jaunie zirgi, dažādie jātnieku zābaki utml.). Viena sludinājuma ietvaros ir atļauts publicēt tikai viena noteikta objekta vai pakalpojuma piedāvājumu, norādot detalizētu aprakstu un precīzu cenu. Fotogrāfijām jāattēlo viens noteikts objekts, kurš tiek aprakstīts sludinājuma tekstā.
10.5. Sludinājumā tiek piedāvāts pašlaik Latvijā neeksistējošs objekts.
10.6. Sludinājuma tekstā vai pievienotajā attēlā (izņemot speciālos laukus) parādās tālrunis, e-pasts, www links vai cita kontaktinformācija.
10.7. Sludinājumā nepareizi aizpildīti speciālie lauki, vai ir nekorekta, kļūdaina informācija.
10.8. Sludinājumā norādīta cena neatbilst patiesībai vai nav minēts par papildu izmaksām. Cenai jābūt galīgai bez jebkuriem papildu nosacījumiem.
10.9. Netiek pieņemti attēli un fotogrāfijas, kuras neatbilst sludinājuma tekstā aprakstītam piedāvājumam, kā arī sliktā kvalitātē, ja nevar redzēt preces stāvokli. Fotogrāfijās vajadzētu būt redzama tikai viena prece, kura tiek aprakstīta sludinājuma tekstā. Fotogrāfiju izmantošana, piemēram, līdzīga telefona vai analogiskas automašīnas, nav atļauta. Aizliegti vispārēja tipa fotoattēli, kur pārdošanas objekts ir pārstāvēts starpā citiem objektiem un nav dominējošs attēlā.
10.10. Ar fotogrāfijām vai attēliem, kuri satur pārāk spilgtu fonu, nedabīskā krāsā, foto izveidota izmantojot grafisku redaktoru (kolāža), ka arī fotoattēli, kuri satur dominējošus uzrakstus, grafiskus ieliktņus, logotipus, kontaktinformāciju vai efektus, kas maina dabisko estētisko attēla izskatu.
10.11. Sludinājuma teksta pirmajā rindiņā vārdi vai vārdu daļas tiek izceltas ar lielajiem burtiem.
10.12. Sludinājuma teksts pirmajā rindiņā tiek izcelts ar servisa simboliem, papildus atstarpēm, punktiem utt..
10.13. Pirmajā rindiņā satur vārdus: Akcija, Izpārdošana, Īpašais piedāvājums, Vislabākā cena, Super piedāvājums , Uzmanību, New un citus mārketinga saukļus, kuri ir paredzēti, lai piesaistītu lietotāju uzmanību un izceltu sludinājumu kopējā sarakstā. Kā arī sludinājumi saturošie pirmajā rindiņā informāciju, kura nav tieši saistīta ar pārdošanas objektu, piemēram, veikala nosaukumu, adresi utt.
10.14 Sludinājumā tiek pārkāptas autortiesības vai preču zīmju tiesības.

10.15 Sludinājuma teksts rakstīts citā valodā, izņemot latviešu, krievu vai angļu.
10.16 Sludinājumā tiek prasīta jebkāda priekšapmaksa par piedāvāto objektu vai pakalpojumu.
10.17 Sludinājums domāts informācijas par lietotājiem vākšanai.
10.18 Par sludinājumu sūdzas daudz citu lietotāju.
10.19 Sludinājumā noklusēta svarīga informācija.
Piemērs: pārdodot zirgu nav minēts, ka viņš bija traumēts.
10.20. Sludinājums bez attiecīgās licences numura un konkrētas uzņēmuma ontaktinformācijas, ja objektam vai pakalpojumam nepieciešama licenzēšana.
10.21. Sludinājumā tiek piedāvāts darbs web čatā, erotiska foto un video filmēšana, jebkurā veidā seksuāla pakalpojumu sniegšana.
10.22. Sludinājumā tiek piedāvāta preču vai pakalpojumu izplatīšana izmantojot tīkla mārketingu MLM. Piedāvājumi ar pelnīšanas iespējām internetā saistitām ar reģistrēšanos, klikšķiem vai citiem apšaubāmiem darbības veidiem.
10.23. Sludinājumā tiek piedāvātas cigaretes, alkohols (izņemot kolekcijas), prekursori, kontrolējamie medikamenti, bīstamas vai kaitīgas vielas un produkti, kā arī pēc CE normām nesertificētas preces.
10.24 Sludinājumā tiek piedāvāts kontrafakts vai kontrabanda.
10.25. Daudzkārtējos sludinājumos internēta norāde (links) atver lietotāja mājas lapas pirmo lapu. Atļauts norādīt linku, kurš atver internēta lapu ar produkta aprakstu, kas tiek piedāvāts sludinājumā.
10.26. Netiek pieņemti sludinājumi saturošie tekstā vai attēlos cita sludinājumu servisa, izsoles vai nodarbinātības aģentūras logotipu vai reklāmu. Netiek pieņemti publicēšanai interneta linki, kuri satur norādes uz citiem sludinājumu servisiem.
10.27. Sludinājumā tiek meklēti jebkāda veida uzkrājumi, ziedojumi.
10.28. Sludinājumi par darba iekārtošanos ārpus Latvijas.
10.29. Satur norādes uz resursiem, kuri nekorekti apkalpo apmeklētājus, atver uznirstošos logus, ieslēdz skaņas pavadījumus vai veic citas ļaunprātīgas darbības vērstas pret apmeklētājiem vai informācijas sistēmām; satur preču vai pakalpojumu piedāvājumus, kurus aizliegts izvietot HORSEMARKET.lv sludinājumos.
10.30. Satur norādes uz lapām, kuras tiek pārslogotas ar web skaitītājiem, reklāmas blokiem, norādēm uz citam lapām. Tāpat, ja lapās ir maz informācijas, novecojušs saturs vai ir ļoti zemas kvalitātes izgatavojumi, kā arī satur norādes uz lapām, kuras nav saistītas ar sludinājuma saturu.
10.31. Sludinājumā ir emocionālas nokrāsas teksts, izsaucieni, aicinājumi, lozungi, deklarācijas un jautājumi. Aizliegts izmantot izsaukuma un jautājuma zīmes vai citus simbolus, lai piesaistītu uzmanību. Sludinājuma tekstam jābūt tikai informatīvam.
10.32. Sludinājumi atkārtojas ar vienādu tekstu vai satur identiskas norādes. Katra sludinājuma tekstam jābūt unikālam ar norādi uz konkrētu produkta aprakstu, kas tiek piedāvāts sludinājumā.
10.33. Sludinājumi, kuri var būt orientēti uz nepieprasītās korespondences un reklāmas brošūras izplatīšanu, saistīti ar citām uzbāzīgām reklāmas metodēm vai agresīvu mārketingu.
10.34. Piedāvātajam pakalpojumam vai precei nav nekādas vērtības (pieprasījums) vai sludinājumam ir absurds saturs.
Kārtības noteikumi:
11.1. Ja atkārtoti vai ļaunprātīgi tiek pārkāpti Sludinājuma satura noteikumi, HORSEMARKET.lv administrācijai ir tiesības liegt lietotājam turpmāku sludinājumu iesniegšanu un slēgt profilu. Profila slēgšanas gadījumā personīgajā kontā atlikusī summa tiek atgriezta lietotājam.
11.2. Lietotājam, uzņēmumam, biedrībai vai personu grupai, kuri iesniedz sludinājumus kopējās interesēs ir atļauts reģistrēt ne vairāk kā vienu reģistrāciju (akaunts).Tas nozīme. Ka reģistrācijai internetportāla iespējams izmantot vienu e-pasta adresi tikai vienu reizi.
11.3. Sludinājumu serviss HORSEMARKET.lv ir tiesīgs sniegt informāciju par lietotāju LR policijai, tiesu iestādēm un cietušajām personām pēc oficiāla pieprasījuma LR likumdošanas kārtībā.
Pušu atbildība:
12.1 Lietotājs pilnā mērā ir atbildīgs par sludinājuma saturu, LR likumdošanas un Sludinājumu servisa HORSEMARKET.lv lietošanas noteikumu, autortiesību, saimniecisko tiesību un preču zīmju pārkāpumiem.
12.2 Sludinājuma servisa HORSEMARKET.lv administrācija un īpašnieki nav atbildīgi par zaudējumiem vai neērtībām saistītām ar sludinājumu saturu, HORSEMARKET.lv darbību vai nepieejamību, izņemot Sludinājuma servisa HORSEMARKET.lv lietošanas noteikumu 6.punktu.
Noteikumu izmaiņu kārtība:
13. Sludinājumu servisa HORSEMARKET.lv lietošanas noteikumi var tikt mainīti, izmaiņas stājas spēkā no publikācijas brīža HORSEMARKET.lv lapā.